Taboleiro de anuncios

Documento Expediente Procedemento Categoría Descrición Data de Publicación
Acordo de estimación de nova reclamación e data de lectura do 2º exercicio. Traballadora Social 356/2017 PS-17/01 Convocatoria e probas de selección de persoal funcionario interino Traballador/a social CMBS Emprego Público Tribunal traballadora social CMBS: Estimación alegación e publicación de data de lectura de 2º exercicio 26/06/2017
Anuncio da convocatoria PLE/2017/6 Convocatoria de Pleno 29 de xuño de 2017 Órganos de goberno Convocatoria sesión ordinaria de Pleno do 29 de xuño de 2017 26/06/2017
DECRETO 2017-0603 [Resolución aprobación listado definitivo de admitidos, composición de tribunal e fixación de data e lugar de exame] 2573/2017 PS-17/06 Proceso selectivo 2 técnicos/as de turismo subvención Xunta Emprego Público Selección técnicos de turismo: listado de admitidos e convocatoria da proba práctica 26/06/2017
DECRETO 2017-0593 [RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS PROCESO SELECTIVO SALVAMENTO 2017] 2784/2017 PS-17/07 Proceso selectivo salvamento 2017. Socorristas e patróns Anuncios Listado definitivo de proceso selectivo de salvamento de praias 2017 23/06/2017
SELECCIÓN LIMPEZA PRAIS. LISTADO ADMITIDOS-AS, TRIBUNAL E CONVOCATORIA PROBA COÑECEMENTOS E GALEGO 4271/2017 .LIMPEZA PRAIS Anuncios SELECCIÓN LIMPEZA PRAIS. LISTADO ADMITIDOS-AS, TRIBUNAL E CONVOCATORIA PROBA COÑECEMENTOS E GALEGO 23/06/2017
SELECCIÓN LIMPEZA PRAIS. LISTADO ADMITIDOS-AS, TRIBUNAL E CONVOCATORIA PROBA COÑECEMENTOS E GALEGO 4271/2017 .LIMPEZA PRAIS Emprego Público PROCESO SELECTIVO LIMPEZA DE PRAIAS. LISTADO ADMITIDOS, TRIBUNAL E CONVOCATORIA PROBA DE COÑECEMENTOS E PROBA DE GALEGO. 23/06/2017
Acordo de estimación de alegación e revisión de notas do 1º exercicio 356/2017 PS-17/01 Convocatoria e probas de selección de persoal funcionario interino Traballador/a social CMBS Emprego Público acordo do tribunal do proceso de selección de 1 funcionario/a interino/a traballo social estimando alegación e revisando as notas do 1º exercicio 20/06/2017
bop aprobacion incial do regulamento municipal de deportes 3215/2017 Consello Municipal de Deportes Anuncios APROBACION INICIAL DO REGULAMENTO DO CONSELLO MUNICIPAL DE DEPORTES 19/06/2017
Listado definitivo de resultados das probas de auxiliares de policía local 2017 1951/2017 PS-17/05 Convocatoria e probas de selección de auxiliares de policías locais (sistema oposición libre) Emprego Público publicación dos resultados definitivos do proceso de selección de auxiliares de policía local do Concello de Cangas 2017 16/06/2017
anuncio aprobacion inicial da modificacion da ordenanza fiscal da taxa polos servizos vinculados ao ciclo integral da auga 3216/2017 Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa polos servizos vinculados ao ciclo integral da auga Anuncios ANUNCIO APROBACION INICIAL DA MODIFICAICÓN DA ORDENANZA FISCAL DA TAXA POLOS SERVIZOS VINCULADOS AO CICLO INTEGRAL DA AUGA 14/06/2017