Taboleiro de anuncios

Documento Expediente Procedemento Categoría Descrición Data de Publicación
BOPPO aprobación inicial Regulamento do Consello Sectorial de Urbanismo 4924/2017 Aprobación de Ordenanza Municipal Reguladora Anuncios Aprobación inicial do Regulamento do Consello Sectorial de Urbanismo. 14/08/2017
Anuncio prezo publico campamento 2017 3998/2017 Expediente Libre Anuncios Prezo público campamento de verán 2017 11/08/2017
ANUNCIO convocatoria BOP 382/2017 PS-17/02 Selección y Provisión de Plazas de Oficial de la Policía Local Emprego Público Bases reguladoras do proceso selectivo para o acceso á categoría de Oficial de policía local (plazo de presentación de instancias dende o 08.08.2017 ata o 28.08.2017 08/08/2017
ANEXO II TAXA FESTAS 4223/2017 Modificación ORDENANZA FISCAL NÚMERO 21 Anuncios Texto da modificación da ordenanza fiscal número 21 (BOPPO núm. 136) 31/07/2017
BANDO CONSUMO PRODUTOS GALEGOS 3793/2017 BANDOS Bandos Bando Consumo de Produtos Galegos 19/07/2017
anuncio Faro de Vigo 4223/2017 Modificación ORDENANZA FISCAL NÚMERO 21 Anuncios Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 21, reguladora da taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial do solo, vo e subsolo da vía pública 17/07/2017
DECRETO 2017-0735 [resolución toma de posesión traballadora social e lista de agarda] 356/2017 PS-17/01 Convocatoria e probas de selección de persoal funcionario interino Traballador/a social CMBS Emprego Público Resolución nomeamento praza de funcionaria interina traballadora social e aprobación lista de agarda 17/07/2017
publicación BOPPO aprobacion inicial modificacion ordenanza nº 21 4223/2017 Modificación ORDENANZA FISCAL NÚMERO 21 Anuncios Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 21, reguladora da taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial do solo, vo e subsolo da vía pública 17/07/2017
BOPPO prezo publico 1592/2017 Prezo público Enredos verán Anuncios APROBACIÓN PREZO PÚBLICO DO PROGRAMA ENREDOS DE VERÁN. 18/04/2017