Taboleiro de anuncios

Documento Expediente Procedemento Categoría Descrición Data de Publicación
Publicación Faro de Vigo anuncio aprobación inicial 5888/2017 .PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO COMUN (012 DESENVOLVEMENTO ECONOMICO E EMPREGO LOCAL) Ordenanzas e regulamentos Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal núm 14 reguladora da taxa por utilización das instalación existentes no Mercado Municipal de Abastos. 18/10/2017
anuncio BOPPO aprobación inicial 5888/2017 .PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO COMUN (012 DESENVOLVEMENTO ECONOMICO E EMPREGO LOCAL) Ordenanzas e regulamentos Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal núm. 14 reguladora da taxa por utilización das instalacións existentes no Mercado Municipal de Abastos (Pleno do 29/09/2017) 16/10/2017
ANUNCIO RELATIVO A CONCESION OCUPACIÓN DE TERREOS EN ALDAN PROMOV. POR -UNION FENOSA DISTRIB. SA- 6490/2017 Publicación de Anuncios no Taboleiro Municipal e remisión ao Boletín Anuncios ANUNCIO RELATIVO A SOLICITUD DE CONCESION OCUPACIÓN DE TERREOS EN ALDAN PROMOVIDOS POR -UNION FENOSA DISTRIB. SA- 12/10/2017
Listaxe puntuacións proceso selectivo Risga 2017 5935/2017 Convocatoria e probas de selección de persoal laboral [fixo/temporal] por concurso-oposición e constitución de bolsa de traballo Emprego Público Listaxe puntuacións proceso selectivo 20 persoas para o "Servizo de Integración Concello de Cangas ano 2017" 05/10/2017
publicación BOPPO exposición CONTA XERAL 2016 6044/2017 Procedemento Xenérico Anuncios Exposición pública da conta xeral do Concello de Cangas e do Organismo Autónomo de Deportes do exercicio 2016. 03/10/2017
OBRADOIRO DE EMPREGO GRANXA DA RÚA VII - MOCIDADE (CANGAS) PERSOAL PUNTUACIÓNS FINAIS 2ª Xardinaria por renuncia 5563/2017 .PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO COMÚN (510 CASA DE OFICIOS) Anuncios OBRADOIRO DE EMPREGO GRANXA DA RÚA VII - MOCIDADE (CANGAS) PERSOAL PUNTUACIÓNS FINAIS. 2º quenda por renuncia único candidato. 28/09/2017
Publicacion bases contratación 20 traballadores Risga 2017 5935/2017 Convocatoria e probas de selección de persoal laboral [fixo/temporal] por concurso-oposición e constitución de bolsa de traballo Emprego Público BASES PARA A SELECCIÓN DE 20 PERSOAS TRABALLADORAS DO "SERVIZO DE INTEGRACIÓN CONCELLO DE CANGAS ANO 2017" 27/09/2017
OBRADOIRO DE EMPREGO GRANXA DA RÚA VII - MOCIDADE (CANGAS) PERSOAL PUNTUACIÓNS FINAIS 5563/2017 .PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO COMÚN (510 CASA DE OFICIOS) Anuncios OBRADOIRO DE EMPREGO GRANXA DA RÚA VII - MOCIDADE (CANGAS) PERSOAL PUNTUACIÓNS FINAIS. 26/09/2017