Taboleiro de anuncios

Documento Expediente Procedemento Categoría Descrición Data de Publicación
CONVOCATORIA ASAMBLEA XERAL ORDINARIA DE MONTES DE COIRO 7546/2017 Publicación de Anuncios no Taboleiro Municipal e remisión ao Boletín Anuncios ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DA COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN DA PARROQUIA DE COIRO 04/12/2017
DECRETO 2017-1570 [Resolución comerciantes locais MERCADO DEFENSA DA VILA] 1521/2017 MARÍA SOLIÑA-A DEFENSA DA VILA Anuncios RELACION DE COMERCIANTES LOCAIS EXENTOS DE TAXAS ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS NO MERCADO "CAMPESIÑO-MARIÑEIRO" NO CONTEXTO DO EVENTO: CANGAS 1617: DEFENSA DA VILA". 29/11/2017
CRITERIOS CONCESIONS QUIOSCOS PRAIAS 2018 7471/2017 .PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO COMUN (ESTATISTICAS) Anuncios CRITERIOS A TER EN CONTA NAS SOLICITUDES PARA A OCUPACION DO DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERESTRE 2018 (QUIOSCOS DE PRAIAS E TERRAZAS URBANAS NO DPMT) 28/11/2017
Recibo-2017-E-RC-13773 7471/2017 .PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO COMUN (ESTATISTICAS) Anuncios CRITERIOS A TER EN CONTA NAS SOLICITUDES DE OCUPACIÓNS TEMPORAIS DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE TEMPADA 2018 (QUIOSCOS DE PRAIAS E TERRAZAS URBANAS) 28/11/2017
Resultados concurso e oposición 5997/2017 Convocatoria e probas de selección de persoal laboral [fixo/temporal] por concurso-oposición e constitución de bolsa de traballo Anuncios SELECCIÓN DE 1 OPERARIO CONDUTOR DO GRUPO DE EMERXENCIAS MUNICIPAL EN RÉXIME DE INTERINIDADE CON PREVISIÓN DE BOLSA DE SUBSTITUCIÓNS. LISTADO COS RESULTADOS FINAIS DO CONCURSO E A OPOSICIÓN. 28/11/2017
publicación bop cobranza 7268/2017 .PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO COMUN (TASAS) Anuncios Exposición pública de padróns kioscos 2017, autotaxis 2017, caixeiros 2017, toldos 2016 e vados 2016 21/11/2017
DECRETO 2017-1483 [resolución lista de admitidos e excluidos, designación tribunal e fixación 1ª proba] 5997/2017 Convocatoria e probas de selección de persoal laboral [fixo/temporal] por concurso-oposición e constitución de bolsa de traballo Emprego Público Composición de tribunal, lista de admitidos e excluídos e fixación de proba práctica no proceso de selección de oficial para o grupo de emerxencias municipal. 20/11/2017